KH Chien luoc phat trien nha truong 2013-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Viết Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:46' 25-03-2013
Dung lượng: 148.5 KB
Số lượt tải: 51
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CƯ KUIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS ĐINH BỘ LĨNH Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
SỐ: 01/KH–NTr Hòa Hiệp, ngày 20 tháng 3 năm 2013


KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
Trường THCS ĐINH BỘ LĨNH giai đoạn 2013 – 2018

MỞ ĐẦU
Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh được thành lập ngày 01/4/1989, trên cơ sở tách ra từ trường PTCS Hoàng Hanh. Trường đóng trên địa bàn thôn Mới xã Hòa Hiệp huyện Cư Kuin tỉnh Đăk Lăk. Nhà trường là cơ sở giáo dục công lập có nhiệm vụ tổ chức dạy học, giáo dục thực hiện mục tiêu giáo dục ở cấp THCS cho các đối tượng học sinh thuộc 4 thôn thuộc xã Hòa Hiệp và 2 buôn đồng bào dân tộc của xã Dray Bhăng.
Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, trường đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.
Trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, ngành giáo dục nói chung và nhà trường phổ thông nói riêng đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức. Nhiệm vụ trước mắt của nhà trường là phải trang bị cho các em học sinh những tri thức cơ bản, có ý thức công dân, có kỹ năng sống để tiếp tục học lên hoặc hòa nhập vào cuộc sống.
Để định hướng phát triển nhà trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhà trường xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2013 –2015 như sau:
PHẦN I
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2012 – 2013
I. Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục.
- Số lớp, số học sinh (số liệu cuối năm học 2012 -2013)
Tổng số lớp: 14; Tổng số học sinh: 417 em ; Nữ: 222 em ; Dân tộc: 108 em
Khối 6: 125 em
Khối 7: 111 em
Khối 8: 88 em
Khối 9: 93 em
- Tỷ lệ huy động lớp 5 vào lớp 6: 100%
- Số học sinh giảm, bỏ học.
+ Số học sinh giảm so với năm học 2011– 2012: 02 em
+ Số học sinh bỏ học so với đầu năm: 09 học sinh; tỷ lệ: 2,2 %
Số học sinh tiểu học năm học 2012 – 2013 của 2 trường TH có nhu cầu nhập học tại trường:
Khối lớp 1: 202 em
Khối lớp 2: 199 em
Khối lớp 3: 166 em
Khối lớp 4: 163 em
Khối lớp 5: 141 em
Đánh giá chung
Điểm mạnh: Nhà trường làm tốt công tác tuyển sinh huy động số trẻ ra lớp, có nhiều giải pháp để duy trì và phát triển số lượng.
Điểm yếu: Học sinh dân tộc chiếm tỷ lệ cao. Tỷ lệ học sinh bỏ học vẫn còn cao.
II. Điều kiện dạy học.
1. Về đội ngũ:
Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 39; Nữ: 18; Dân tộc: 03; Đảng viên: 18 đảng viên.
- Trong đó:
+ CBQL: 02 người ; Nữ: không; Dân tộc: Không
+ Giáo viên: 31; Nữ: 16; Dân tộc: 01
+ Nhân viên: 06; Nữ: 02; Dân tộc: 02
- Tỷ lệ giáo viên/ lớp:
+ Số giáo viên đạt chuẩn: 18 người
+ Số CB, giáo viên trên chuẩn: 15 người
+ Giáo viên giỏi qua các năm: 11; trong đó: Giáo viên huyện:10 ; Giáo viên giỏi tỉnh: 01
Điểm mạnh: Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên được cơ cấu đủ về số lượng, Đa số giàu kinh nghiệm, có năng lực, tâm huyết với nghề; có tinh thần đoàn kết, thi đua xây dựng tập thể; có ý thức học hỏi vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Điểm yếu: Một số giáo viên còn gặp khó khăn về đời sống, nhà ở xa trường. Một bộ phận giáo viên chưa tích cực tự học để nâng cao trình độ chuyên môn và hạn chế trong việc tiếp cận, sử dụng CNTT phục vụ cho công tác dạy và học.
2. Cơ sở vật chất.
- Tổng số phòng học: 10. Trong đó phòng học tầng lầu: 08, 02 phòng cấp 4.
- Tổng số phòng làm việc và phòng chức năng khác:
+ Phòng Thiết bị: 01
+ Phòng Thư viện: 01
+ Phòng văn thư, kế toán : 01
+ Phòng hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng: 02
+ Phòng Hội đồng sư phạm: 01
+ Phòng dạy tin học: 01
- Số máy vi tính phục vụ dạy học: 20
- Số máy
 
Gửi ý kiến